За избирателите

Дата на публикуване: 28.03.2019 20:33
 

Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Заявките за транспорт се приемат  всеки работен ден  включително и в изборния ден на адрес: с. Аврен,  ул. „Тодор Ноев” № 8, Община Аврен, Област Варна, както и на телефони: 05106/ 24 95 и  05106/7777 от 08.00 до 16.30 часа.

Общинска администрация – Аврен


Общинска администрация - Аврен уведомява избирателите, че Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява възможност за извършване на справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. по следните начини:
Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.
  • чрез стационарен или мобилен телефон - избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Централна избирателна комисия/ За избирателите


Потърсете в сайта