За избирателите

Дата на публикуване: 17.05.2021 15:25

Съобщение

Във връзка с предстоящите на 11 юли 2021 год. избори за народни представители уведомяваме, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, могат да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

 Община Аврен


СЪОБЩЕНИЕ

           Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на  11 юли  2021 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявките за транспорт се приемат  всеки работен ден  включително и в изборния ден на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, община Аврен, област Варна, както и на телефони:  05106/ 24 95 и 05106/77 77 от 08.00 до 16.30 часа.

 

   Община Аврен


Потърсете в сайта