КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Дата на публикуване: 12.03.2012 22:45

К А Р Т А

НА „КРАЙБРЕЖНА  СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

 

(Съобщение)

 

Мащабният картографски проект за най-източната част на Стара планина се осъществи по инициатива на ръководството на Санаторно-оздравителен комплекс  „КАМЧИЯ”– акционерно дружество, собственост на Правителството на гр. Москва, на принципа на публично-частно партньорство, съобщиха от изследователския център ЕКОПАН. Начинанието бе подкрепено от големи инвеститори, собственици на хотели и отделни граждани. Сред тях са: Фондация „Устойчиво развитие за България”,Община Аврен, „Орел-Агро-Холдинг” АД,  Военноморски музей - Варна, музей „Старинен Несебър”, Клуб за приключенски туризъм „Адвенчър БГ”, вили „Тайна” и др.

Картографските дейности по проекта продължиха близо една година. В тях се включиха отделни изпълнители от Троян, Пловдив, Бургас и Малко Търново. Доброто сътрудничество на екипа картографи с РИОСВ - Варна,  позволи представянето на 28 защитени територии с общо над 30 кв. км площ. Сред тях са 3 резервата с 16 кв. км площ; 18защитени местности; 7 природни забележителности и ловни стопанства с обща територия от 21 кв. км.

Съвременната  туристическа карта на уникалната територия „Крайбрежна Стара планина”, обхващаща 100 км от българското черноморско крайбрежие с привлекателно съчетание на планина и море. Това е първата професионална туристическа карта на старопланинското крайбрежие от близо 50 години. Картата дипляна се състои от три части: туристическа карта на брега между Варна и Несебър в М 1:70000, карта план на устието на р. Камчия в М1: 10 000 и 18 информационни карета, представящи възможностите на Община Аврен и устието на Камчия.

 Подбраните изразни средства съчетават голям обем информация с достатъчно едър мащаб. В същото време картата има изключително добра читаемост и се възприема интуитивно дори от потребители без опит от работа с карта.

Наличието на координатна мрежа UTM ще бъде приятна изненада за ползвателите на картата с възможността сами да определят координатите на всяка точка от картата в световна координатна система. Това технологично решение  е особено ценно при масираното навлизане на GPS приемниците, като основно техническо средство за навигация.

За любителите на водните спортове се предлага разработен  и  сертифициран изключителен маршрут за воден туризъм по долното течение на р. Камчия. На картата са обозначени опасните прагове и бързеи, както и местата, подходящи за бивакуване в края на всекидневен преход.

Специално внимание е отделено на културните маршрути и институции. Народно читалище „П.Р.Славейков 1901” в Аврен, което през тази година навършва своята 110-годишнина, е представено като традиционен културен център на територията.

Картата предлага актуална информация за пътната инфраструктура на района, включително националната и европейската номерация на шосетата. Изобразяването на основните почвени пътища очертава проходимостта на района извън шосейната пътна мрежа.

_________________________________

*Туристическа карта „Крайбрежна Стара планина - Камчия”, сезон2012 ,М 1:70 000

Издатели: „Екопан -Карт Проект”, Възложители: СОК „КАМЧИЯ” и Община Аврен

Ръководител на проекта: д-р Стефан ПЕЙКОВ

 

На картата са отразени административните граници и центрове до ниво община. Обозначени са всички защитени територии  - резервати,защитени местности, природни забележителности.

Разработените туристически маршрути са обозначени с цвета на маркировката по трасето. По крайбрежието са посочени местата, подходящи за плажуване, отделните местности и характерният ландшафт.

Картата онагледява уникален и все още малко познат район с възможност за съчетаване на пешеходен, воден, ловен, риболовен, фотолов, колоездачен, селски, морски и културен туризъм.

Картографираната площ от Източна Стара планина респектира: 2590 кв. км, от които само на  община Аврен са 311 кв. км.

Специален интерес представлява туристическата карта  план на устието на Камчия в  М 1:10 000  с картографирана площ  12 кв. км. До този момент има много непрофесионални опити за представянето на курортния комплекс „Камчия”, който се радва на все по-голям интерес сред туристите.

Едромащабната карта на Курортен комплекс „Камчия” обхваща устието на р. Камчия. Картата отразява изградената мащабна туристическа инфраструктура - Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия”, хотели, туристически комплекси, почивни бази, както и изградените два туристически информационни центъра и изнесените полицейски пунктове.

Районът, изобразен на картата „Крайбрежна Стара планина - КАМЧИЯ”, впечатлява с неповторимо съчетание на разположена в естествена гора модерна туристическа база, прекрасна плажна ивица и романтичното устие на р. Камчия. Допълнителна атракция е възможността за уникална разходка с лодка по р. Камчия и панорамната обиколка на комплекса по изградените вело алеи.

В обхвата на картата попадат части от Биосферния резерват „Камчия” и защитената местност Лонгоза с уникални лонгозни гори - с над 40 вида дървета, някои на възраст над 150години и височина над 35 м. Неповторимата екосистема обхваща множество редки и застрашени видове растения, близо 200 вида птици, над 40 вида риби и  множество бозайници.

С успешното завършване на мащабния картографски проект възложителят- Санаторно-оздравителен комплекс „КАМЧИЯ”, дава пример за сътрудничество.Известно е, че това е един от най-големите инвеститори по нашето Черноморие.Издаването на първата съвременна карта е най-вече в полза  на истинските стопани на това крайбрежие -българските общини и хората, които живеят в тях. Подобни проекти би следвало да се насърчават от правителството ни - за да се последват и от други външни инвеститори.

Показателно е, че на картата е поставен и лого типът на Българската картографска асоциация (БКА), която е национален представител в Международната картографска асоциация - знак за професионализъм и европейски стандарт.

 

 

Илюстрации:

1.  Корица на изданието –лице

2. Карта план на устието на р. Камчия в М 1: 10 000

4.Санаторно-оздравителния комплекс „КАМЧИЯ”поразява със своите модерни архитектурни решения осъществени при най-стриктно спазване на екологичните норми на Р. България.

5. Спускането по Камчия прилича на приключение по големите африкански реки.(Снимката ни е предоставена от Клуб за приключенски туризъм „Адвенчър БГ”)

Потърсете в сайта