Документи и бланки

Дата на публикуване: 29.01.2021 12:13
Заповед на кмета на община Аврен  №269 от 01.03.2021 г. за определяне на  местата за поставяне на агитационни материали и за определяне на помещенията за провеждане на предизброни събрания.

 Заповед 169
от 17.02.2021 г. за местата за обяваване на избирателните списъци за произвеждане на избори на народни представители на 04 април 2021 година на територията на община Аврен, област Варна.

Заповед 152
 от 09.02.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Аврен и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес за изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г.
публикувана на 09.02.2021 г. в 16:15 часа    


Изборни книжа   Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.  (приета с Решение № 1949-НС от 21 януари 2021 г.

Потърсете в сайта