"Растем различни но заедно”

Дата на публикуване: 14.04.2012 11:58

Срок за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция– „Социален работник


Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция– „Социален работник/Социален педагог“ по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове“  по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на Проект„Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от №РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 18.09.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед № 970 /09.09.2014г.
Срокът за подаване на Професионални автобиографии се удължава


Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиции – „Педиатър“ по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца“  от 0 до 3г. и от 3 до 7г. по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на Проект„Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от №РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 12.09.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед № 964 /08.09. 2014г.Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”

Наименование на проект

"Растем различни но заедно”

Обща стойност на проекта 496 050,32 лв.

Финансиране от МТСП  475 458,32 лв.

Съфинансиране 20 592 лв.

Споразумение за финансиране №РД09-84/04.07.2011г.

Продължителност на проекта 24 месеца

 

Проектът е насочен към две целеви групи – деца в риск/ 0 до 7г./ и техните родители. Основната цел на проекта е предоставяне на интегрирани социални, образователни и здравни услуги за ранно детско развитие на децата и подкрепа на техните семейства при отглеждането им.

Подобряване на взаимодействието и сътрудничеството на институциите на местно ниво за работа с целевите групиПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА - МЕДИАТОР В УСЛУГАТА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ”ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АВРЕН „РАСТЕМ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО”

Задание

Покана

СV


ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА - ПЕДАГОГ В УСЛУГАТА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ”ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АВРЕН „РАСТЕМ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО

Задание

Покана

CV

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикувани Покани за изразяване на интерес за позиции Медиатор и Педагог на официалния сайт на Община Аврен в секция „Проекти и програми“ по процедура за възлагане на поръчка по метода – Избор на индивидуални консултанти за предоставяне на услугата„Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на Проект “Социално включване”, в съответствие със споразумение за финансиране от№ РД09-84 от 04.07.2011 г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, и съгласно Заповед № 592/13.06.2014 г. на Кмета на Община Аврен Ви уведомяваме, че срокът за подаване на Професионални автобиографии на заинтересованите лица се удължава до 16,00 часа на 20.06.2014 г. (петък).


Покана за изпълнение на консултантска услуга - медицинска сестра в услугата "Здравна консултация за деца" от 0 до 3 и от 3 до 7г. по проект на община аврен "Растем различни, но заедно"
Задание
Покана
CV

Покана за изпълнение на консултантска услуга - медиатор в услугата "Здравна консултация за деца" от 0 до 3 и от 3 до 7 г. по проект на община Аврен "Растем различни, но заедно"
Задание
Покана
CV

Покана за изпълнение на консултантска услуга -  педиатър в услугата "Здравна консултация за деца" от 0 до 3 и от 3 до 7г. по проект на община Аврен "Растем различни, но заедно"
Задание
Покана
CV

Срок за подаване автобиографии за Позиции "Педиатър" по Проект "Растем различни, но заедно"
Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиции – „Педиатър“ по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца“  от 0 до 3г. и от 3 до 7г. по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 05.09.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед №945 /29.08.2014г.


ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ В УСЛУГАТА „ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ” ПО ПРОЕКТНА ОБЩИНА АВРЕН „РАСТЕМ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО
Задание
Покана
CV

ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА -МЕДИАТОР В УСЛУГАТА „ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ/КЛАСОВЕ“ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АВРЕН „РАСТЕМ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО
Задание
Покана
CV

ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК/СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ В УСЛУГАТА „ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ/КЛАСОВЕ“ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АВРЕН „РАСТЕМ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО

Задание
Покана
CV


ПОКАНА ЗА социален работник – координатор на УСЛУГИТЕ по проект на община АВРЕН „РАСТЕМ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО“
Задание
Покана
CV
Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Медицинска сестра“ по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца“  от 0 до 3г. иот 3 до 7г. по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на Проект„Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от №РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 26.09.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед № 1012/23.09. 2014г.


Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Социален работник/Социален педагог“ по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детски теградини и в предучилищните групи/класове“  по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 06.10.2014г. (16.00 ч.),съгласно Заповед № 1027 /30.09. 2014г.

 

Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Специален педагог“ по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“  по Проект„Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 06.10.2014г. (16.00 ч.),съгласно Заповед № 1027 /30.09. 2014г

.

Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Социален работник/Координатор“ по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугите по Проект за социално включване, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 06.10.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед № 1027 /30.09. 2014г.

Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Социален работник/Социален педагог“ по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове“  по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 06.10.2014г. (16.00 ч.),съгласно Заповед № 1027 /30.09. 2014г.

 

Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Специален педагог“ по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“  по Проект„Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 06.10.2014г. (16.00 ч.),съгласно Заповед № 1027 /30.09. 2014г

.

Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Социален работник/Координатор“ по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугите по Проект за социално включване, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 06.10.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед № 1027 /30.09. 2014г.ПОКАНА

Община Аврен, Област Варна кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване:
         1.    „Социален работник”  в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст”;

Задание

Покана

CV


2.    „Социален работник“  в услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години”;

Задание

Покана

CV

3.    „Медицинска сестра“  в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” ;

Задание

Покана

CV

4.    „Медиатор“ в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” ;

Задание

Покана

CV

5.    Психолог“ в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”;

Задание

Покана

CV

6.    „Юрист“ в услугата „Семейно консултиране и подкрепа”; 

Задание

Покана

CV

7.    „Гинеколог „ в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” ;

Задание

Покана

CV

8.    „Акушерка“ в  услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” ;

Задание

Покана

CV

9.    „Педиатър“ в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”,

Задание

Покана

CV


Позиция "Специален педагог" в услугата "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"

Задание

Покана

CV


Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиции – „Педиатър“  и "Гинеколог" по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения“ и "Семейно консултиране и подкрепа"  по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 07.11.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед № 1142/29.10. 2014г


Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Специален педагог“  по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до14.11.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед № 1182/07.11. 2014г


Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиции – „Педиатър“  и "Гинеколог" по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения“ и "Семейно консултиране и подкрепа"  по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до14.11.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед № 1181/07.11. 2014г


Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиции – „Педиатър“  и "Гинеколог" по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения“ и "Семейно консултиране и подкрепа"  по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 21.11.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед № 1210/17.11. 2014г


 Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Специален педагог“  по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до21.11.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед № 1209/17.11. 2014г


Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Специален педагог“  по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 28.11.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед № 1241/24.11.2014г


Съобщение

 

 

Уважаеми дами и господа, жители на Община Аврен,

 

 

            информираме Ви, че от 01.12.2014г., отваря  врати  Център за предоставяне на социални услуги  в с.Аврен, по Проект за социално включване на Община Аврен „Растем различни , но заедно“, финансиран от Световната банка.

 

В центъра ще се предоставят безплатни услуги за деца от 0г. до 7г. и техните семейства,свързани с консултативна помощ на екип от специалисти – педиатър, медицинска сестра, социален педагог, социален работник, специален педагог, акушерка,гинеколог, психолог, юрист, медиатор,

 

През декември стартират услугите „Здравна консултация за деца от 0г до 3г. и от 3г. до 7г.“ и„Интеграция на децата от детските градини и в предучилищните групи/ класове“

 

Специалистите в лицата на лекар – педиатър, медицинска сестра, социален работник и медиатор, ще бъдат на разположение на желаещите да посетят центъра, всеки вторник, сряда и четвъртък от 8.30ч. до 16.00ч. на адрес: с.Аврен, ул. „Йордан Ноев“ №6 – „Център за социални услуги“.

 

В началото на 2015г.се очаква да стартират и останалите услуги по проекта, които включват, Формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“,  „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ и правна и юридическа помощ.

 

Всички желаещи и имащи нужда от консултативна професионална помощ , здравна консултация,информация за вземане на превантивни мерки в някой от случаите, здравословно хранене при деца и бъдещи родители, необходимост от специализирана насоченост,консултация и информация, могат да посетят центъра, където ще получат адекватнаи професионална  подкрепа.

 

 

Екипна Проект за социално включване

„Растем различни, но заедно“

Община Аврен


Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Специален педагог“  по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 05.12.2014г. (16.00 ч.), съгласно Заповед № 1261/01.12.2014г


Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Специален педагог“  по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 13.12.2014 г. (16:00 ч.), съгласно Заповед № 1276/08.12.2014 г.


Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Специален педагог“  по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 05.01.2015 г. (16:00 ч.), съгласно Заповед № 1314/17.12.2014 г.


Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Специален педагог“  по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 23.01.2015 г. (16:00 ч.), съгласно Заповед № 3/06.01.2015 г.

Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Специален педагог“  по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект „Социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 27.02.2015 г. (16:00 ч.), съгласно Заповед № 46/27.01.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка със споразумение за финансиране от № РД09-84/04.07.2011 г. по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на Проект „Социално включване”, за предоставяне на заем от СБ № 7612-BG от МБВР в съответствие с процедурите за провеждане търгове на Световната банка и Методически указания за провеждане на обществени поръчки от общините – бенефициенти по Проект за социално включване, се открива нова процедура за прием на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за услугите „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа“  в срок до 16.00 ч. на 14.04.2015г

1.    Позиция – „Лекар - Педиатър" - Документи - Публикувано на 09.04.2015г.
2.    Позиция – “Медицинска сестра” - Документи - Публикувано на 09.04.2015г.
3.    Позиция – “Лекар – гинеколог” - Документи - Публикувано на 09.04.2015г.

 Документите и условията за кандидатстване ще бъдат публикувани в сайта на Община Аврен, в секция „Проекти и програми“, проект „Растем различни, но заедно“

Община Аврен, Област Варна кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване (позиция социален работник - координатор) по Проект „Растем различни, но заедно””, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес: http://www.avren.bg.

Покана
Техническо задание

Община Аврен кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”  за позиции  "Медиатор" и "Педагог" по Проект „Растем различни, но заедно“, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на електронната страница на община Аврен http://www.avren.bg. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес http://www.avren.bg.

Покана Медиатор
Покана Педагог
Техническо задание Медиатор
Техническо задание Педагог

Срокът за подаване на Професионални автобиографии от заинтересованите лица за Позиция – „Педагог“  по процедура за възлагане на поръчка по метода „Избор на индивидуални консултанти“ за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ по Проект „Растем различни, но заедно“, в рамките на  Проект за социално включване“, в съответствие със споразумение за финансиране от № РД09-84 от 04.07.2011г. и процедурите за провеждане търгове на Световната банка, се удължава до 05.06.2015 г. (16:00 ч.), съгласно Заповед № 551/01.06.2015 г.

 1. \"Растем различни но заедно” - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 7. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 8. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 9. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 10. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 11. Програма “Старт на кариерата”
 12. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 13. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 14. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 15. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 16. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 17. "Нов избор – развитие и реализация”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта