„Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“

Дата на публикуване: 13.08.2012 10:18


 

Проект„Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма"Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" .

Стартира набирането на кандидати за стаж в 155 структури на държавната администрация за 815 стажантски места в 106 населени места в Република България.

Целта на проекта е да предостави пълноценни стажантски възможности на минимум 400 български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна. Предвидено е стажовете да се проведат на два етапа в периода септември-ноември 2012г. (17 септември- 17 октомври  и 19 октомври – 19 ноември).

За Община Аврен, Област Варна са одобрени 2 позиции:

          1. Архитектура,строителство и геодезия – 1 позиция;

          2. Социални дейности – 1 позиция.

Участие могат да вземат всички български граждани – студенти в университети в страната и чужбина след завършен втори курс.

Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина към момента на кандидатстване след завършен втори курс;

 • Образование съобразно стажантското място, за което кандидатстват;

 • Среден успех от следването до момента – над 4.00;

 • Желание за работа, личностно развитие и учене;

 • Отлични комуникативни и организационни умения;

 • Добра компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за стаж по образец с посочени, административна структура, стажантското място, за което се кандидатства  и среден успех от следването до момента;

 • Автобиография на български език по образец /Europass/.

Краен срок за кандидатстване – 15 август 2012 година.

След подбор на кандидатите по документи, ще бъдат проведени тестове само с избраните от тях в периода от 15 до 25 август 2012 година. С  успешно представилите се на тестовете кандидати, ще бъдат организирани интервюта в съответните административни структури в периода от 25 август до 5 септември 2012 година.

Кандидатстване:

Информация за свободните стажантски места от първата вълна в 28-те области в България можете да намерите на адрес: http://www.jobtiger.bg/staj/

     За повече информация:

     05106/ 77 77 г-жа Даниела Петрова – Секретар Община Аврен

     ИЗТЕГЛИ

ВАЖНО! Удължават срока  за записване на студенти за стаж в административни структури на държавната администрация  до 20 август. 1. трация“... - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 7. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 8. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 9. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 10. Програма “Старт на кариерата”
 11. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 12. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 13. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 14. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 15. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 16. "Нов избор – развитие и реализация”
 17. "Растем различни но заедно”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта