КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Дата на публикуване: 12.03.2010 10:47

К А Р Т А

НА „КРАЙБРЕЖНА  СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

 

(Съобщение)

 

Мащабният картографски проект за най-източната част на Стара планина се осъществи по инициатива на ръководството на Санаторно-оздравителен комплекс  „КАМЧИЯ”– акционерно дружество, собственост на Правителството на гр. Москва, напринципа на публично-частно партньорство, съобщиха от изследователския център ЕКОПАН.Начинанието бе подкрепено от големи инвеститори, собственици на хотели и отделни граждани. Сред тях са: Фондация „Устойчиво развитие за България”,Община Аврен, „Орел-Агро-Холдинг” АД,  Военноморски музей - Варна, музей „Старинен Несебър”, Клуб за приключенски туризъм „Адвенчър БГ”, вили „Тайна” и др.

Картографските дейности по проекта продължиха близо една година. В тях се включиха отделни изпълнители от Троян, Пловдив, Бургас и Малко Търново. Доброто сътрудничество на екипа картографи с РИОСВ - Варна,  позволи представянето на 28 защитени територии с общо над 30 кв. км площ. Сред тях са 3 резервата с 16 кв. км площ; 18защитени местности; 7 природни забележителности и ловни стопанства с обща територия от 21 кв. км.

Съвременната  туристическа карта на уникалната територия „Крайбрежна Стара планина”, обхващаща 100 км от българското черноморско крайбрежие с привлекателно съчетание на планина и море. Това е първата професионална туристическа карта на старопланинското крайбрежие от близо 50 години. Картата дипляна се състои от три части: туристическа карта на брега между Варна и Несебър в М 1:70000, карта план на устието на р. Камчия в М 1: 10 000 и 18 информационни карета, представящи възможностите на Община Аврен и устието на Камчия.

 Подбраните изразни средства съчетават голям обем информация с достатъчно едър мащаб. В същото време картата има изключително добра читаемост и се възприема интуитивно дори от потребители без опит от работа с карта.

Наличието накоординатна мрежа UTM ще бъде приятна изненада за ползвателите на картата свъзможността сами да определят координатите на всяка точка от картата всветовна координатна система. Това технологично решение  е особено ценно при масираното навлизане наGPS приемниците, като основно техническо средство за навигация.

За любителите на водните спортове се предлага разработен  и  сертифициран изключителен маршрут за воден туризъм по долното течение на р. Камчия. На картата са обозначени опасните прагове и бързеи, както и местата, подходящи за бивакуване в края на всекидневен преход.

Специално внимание е отделено на културните маршрути и институции. Народно читалище „П. Р. Славейков 1901” в Аврен, което през тази година навършва своята 110-годишнина, е представено като традиционен културен център на територията.

Картата предлага актуална информация за пътната инфраструктура на района, включително националната и европейската номерация на шосетата. Изобразяването на основните почвени пътища очертава проходимостта на района извън шосейната пътна мрежа.

_________________________________

*Туристическа карта „Крайбрежна Стара планина - Камчия”, сезон2012 ,М 1:70 000

Издатели: „Екопан -Карт Проект”, Възложители: СОК „КАМЧИЯ” иОбщина Аврен

Ръководител на проекта: д-р Стефан ПЕЙКОВ

 

На картата са отразени административните граници и центрове до ниво община. Обозначени са всички защитени територии  - резервати,защитени местности, природни забележителности.

Разработените туристически маршрути са обозначени с цвета на маркировката по трасето. По крайбрежието са посочени местата, подходящи за плажуване, отделните местности и характерният ландшафт.

Картата онагледява уникален и все още малко познат район с възможност за съчетаване на пешеходен, воден, ловен, риболовен, фотолов, колоездачен, селски, морски и културен туризъм.

Картографираната площ от Източна Стара планина респектира: 2590 кв. км, от които само на  община Аврен са 311 кв. км.

Специален интерес представлява туристическата карта  план на устието на Камчия в  М 1:10 000  с картографирана площ  12 кв. км. До този момент има много непрофесионални опити за представянето на курортния комплекс „Камчия”, който се радва на все по-голям интерес сред туристите.

Едромащабната карта на Курортен комплекс „Камчия” обхваща устието на р. Камчия. Картата отразява изградената мащабна туристическа инфраструктура - Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия”, хотели, туристически комплекси, почивни бази, както и изградените два туристически информационни центъра и изнесените полицейски пунктове.

Районът, изобразен на картата „Крайбрежна Стара планина - КАМЧИЯ”, впечатлява с неповторимо съчетание на разположена в естествена гора модерна туристическа база, прекрасна плажна ивица и романтичното устие на р. Камчия. Допълнителна атракция е възможността за уникална разходка с лодка по р. Камчия и панорамната обиколка на комплекса по изградените вело алеи.

В обхвата на картата попадат части от Биосферния резерват „Камчия” и защитената местност Лонгоза с уникални лонгозни гори - с над 40 вида дървета, някои на възраст над 150години и височина над 35 м. Неповторимата екосистема обхваща множество редки и застрашени видове растения, близо 200 вида птици, над 40 вида риби и  множество бозайници.

С успешното завършване на мащабния картографски проект възложителят- Санаторно-оздравителен комплекс „КАМЧИЯ”, дава пример за сътрудничество.Известно е, че това е един от най-големите инвеститори по нашето Черноморие.Издаването на първата съвременна карта е най-вече в полза  на истинските стопани на това крайбрежие -българските общини и хората, които живеят в тях. Подобни проекти би следвало да се насърчават от правителството ни - за да се последват и от други външни инвеститори.

Показателно е, че на картата е поставен и лого типът на Българската картографска асоциация (БКА), която е национален представител в Международната картографска асоциация - знак за професионализъм и европейски стандарт.

 

 

Илюстрации:

1.  Корица на изданието –лице

2. Карта план на устието на р. Камчия в М 1: 10 000

4.Санаторно-оздравителния комплекс „КАМЧИЯ”поразява със своите модерни архитектурни решения осъществени при най-стриктно спазване на екологичните норми на Р. България.

5. Спускането по Камчия прилича на приключение по големите африкански реки.(Снимката ни е предоставена от Клуб за приключенски туризъм „Адвенчър БГ”) 1. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012* - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Инвестиционни предложения
 10. Заседания на ОЕСУТ
 11. Свободна рубрика
 12. Концесии
 13. Свободна рубрика
 14. Туризъм
 15. Свободна подрубрика ДРУГИ
 16. Свободна рубрика
 17. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 18. Проекти и програми
 19. Свободна рубрика 2
 20. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 21. Oбявление на отдел
 22. Уведомления на РИОСВ – Варна
 23. Обявление на областен управител Варна
 24. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 25. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 26. "Личен асистент"- І етап , 2011
 27. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 28. Съобщение
 29. Благодарствено писмо
 30. Решения на Министерски съвет
 31. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 32. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 33. Министерство на околната среда и водите
 34. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 35. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 36. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 37. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 38. „Личен асистент”
 39. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 40. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна

Потърсете в сайта