Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна

Дата на публикуване: 31.03.2011 11:06

 Заповед № РД-11-7706-103 от 25.03.2011г. на Областенуправител гр.Варна :

1.Определени са  зоните с води, разрешени за общо ползване за къпане през летен сезон2011, прилежащи към плажовете на Черно море на територията на област Варна:

- ЗА ОБЩИНА АВРЕН- „РОМАНТИКА” И „КАМЧИЯ-СЕВЕР”


2. С цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти скъпещи се хора до организирането на водоспасителна дейност и обезопасяването наводните площи на не концесионираните и не отдадените под наем морски плажовевъв Варненска област

- КМЕТА НА ОБЩИНА АВРЕН ЩЕ  ПОСТАВИ ТАБЕЛИ С НАДПИС  „НЕОХРАНЯЕМА ЗОНА! КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО !”


 за подробна информация: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА


 1. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Инвестиционни предложения
 10. Заседания на ОЕСУТ
 11. Свободна рубрика
 12. Концесии
 13. Свободна рубрика
 14. Туризъм
 15. Свободна подрубрика ДРУГИ
 16. Свободна рубрика
 17. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 18. Проекти и програми
 19. Свободна рубрика 2
 20. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 21. Oбявление на отдел
 22. Уведомления на РИОСВ – Варна
 23. Обявление на областен управител Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта