Уведомления на РИОСВ – Варна

Дата на публикуване: 03.02.2012 14:52

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост - "БТК" ЕАД, гр. София 1784, община Столична, р-н „Младост",

Обява

РЕШЕНИЕ ВА - 11/ЕО/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение 14-ВА/2013 - за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

РЕШЕНИЕ – ОВОС - ВА - 128-ПР-2013

ПУП-ПП - вносител "АГРОПОЛИХМ"
ОВОС

Инвестиционно предложение - 09.09.2013г.
Уведомление -12.08.2013г.

Решение ВА-85 - ПР/ 2013 за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Решение ВА-80 - ПР/ 2013 за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Инвестиционно предложение - 25.06.2013

РЕШЕНИЕ ВА 4/ЕО/2013 - за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка
ИП за Изграждане на водоземно съоръжение за добив на подземни води и напояване

Искане

Решение ВА /3/ЕО/2013 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Инвестиционно предложение

Уведомление

Съобщение

Съобщение

Инвестиционно предложение /ИП/

Инвестиционно предложение /ИП/

Съобщение

Уведомление

Обява

Инвестиционно предложение (ИП) за монтиране на система за "капково напояване" с цел
напояване на овощна градина, в поземлени имоти (ПИ)

Обява

ОБЯВИ

Инвестиционно предложение ....

Уведомление за инвестиционно намерение ...

Уведомление от Ирена Димитрова Стоилова

Уведомление от Борис Димитров Димитров и Дарина Златинова Димитрова

Уведомление за инвестиционно предложение

Издадено решение за преценяване необходимостта от ОВОС - № BA 159-PR-2012

Издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС

Издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС

Издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС

Издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС

Решение ВА 125-ПР/2012г.- за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС

Решение ВА 113-ПР/2012г.- за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС - 11.07.2012г.

Решение ВА 99-ПР/2012г.- за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Относно: OВОС-Решение /ВА 52-ПР

Относно: OВОС-09.04.2012

Относно: OВОС-29.03.2012

Относно: OВОС-08.03.2012

Относно: OВОС-15.02.2012

Относно: уведомление за инвестиционно предложение-30.01.2012

Относно: Издаване на решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/

 

          


 1. Уведомления на РИОСВ – Варна - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Инвестиционни предложения
 10. Заседания на ОЕСУТ
 11. Свободна рубрика
 12. Концесии
 13. Свободна рубрика
 14. Туризъм
 15. Свободна подрубрика ДРУГИ
 16. Свободна рубрика
 17. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 18. Проекти и програми
 19. Свободна рубрика 2
 20. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 21. Oбявление на отдел
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта