Заповеди за търгове и конкурси

Дата на публикуване: 30.06.2022 13:20

Заповеди за обявени търгове и конкурси:

Заповед № 574 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 575 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 576 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 577 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 578 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 579 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 580 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 581 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 582 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 583 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 584 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 585 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 586 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
Заповед № 587 от 27.06.2022г. , публикувано на 30.06.2022г.
 
Заповеди относно спечелени търгове и конкурси и заповеди относно недопуснати кандидати:
Други заповеди 

Заповед № 141 от 18.02.2022г. , публикувано на 18.02.2022г.
Заповед № 498/30.05.2022г., публикувано на 01.06.2022г.

Архив
Заповед №1036/20.08.2021г.

Заповед №1037/20.08.2021г.
Заповед №1038/20.08.2021г.
Заповед №1039/20.08.2021г.
Заповед №1040/20.08.2021г.
Заповед №1041/20.08.2021г.
Заповед №1042/20.08.2021г.
Заповед №1043/20.08.2021г.
Заповед №1044/20.08.2021г.
Заповед №1045/20.08.2021г.
Заповед №1139/10.09.2021г.
Заповед №1225/20.09.2021г.
Заповед №1275/05.10.2021г.
Заповед №1276/05.10.2021г..
Заповед №1277/05.10.2021г.
Заповед №1278/05.10.2021г.
Заповед №1279/05.10.2021г.
Заповед №1280/05.10.2021г.
Заповед №1281/05.10.2021г.
Заповед 1492 от 24.11.2021г.
Заповед №1388/29.10.2021г.
Заповед №1390/29.10.2021г.
Заповед №1391/29.10.2021г.
 Заповед №1403/03.11.2021г.
Заповед №1404/03.11.2021г.
Заповед №1405/03.11.2021г.
Заповед №1406/03.11.2021г.
Заповед №1407/03.11.2021г.
Заповед №1408/03.11.2021г.
Заповед №1534/10.12.2021г.
Заповед №1535/10.12.2021г.
Заповед №1536/10.12.2021г.
Заповед №1537/10.12.2021г.
Заповед №1538/10.12.2021г.
Заповед №1539/10.12.2021г.
Заповед №1540/10.12.2021г.
Заповед №1541/10.12.2021г.
Заповед №1542/10.12.2021г.
Заповед №1543/10.12.2021г.
Заповед №1544/10.12.2021г.
Заповед №1545/10.12.2021г.
Заповед № 16 от 11.01.2022г. 
Заповед № 27 от 12.01.2022г.
Заповед № 28 от 12.01.2022г. 
Заповед № 29 от 12.01.2022г. 
Заповед № 30 от 12.01.2022г. 
Заповед № 31 от 12.01.2022г. 
Заповед № 32 от 12.01.2022г. 
Заповед № 33 от 12.01.2022г.
Заповед № 34 от 12.01.2022г. 
Заповед № 35 от 12.01.2022г. 
Заповед № 36 от 12.01.2022г. 
Заповед № 37 от 12.01.2022г.
Заповед № 38 от 12.01.2022г.
Заповед № 39 от 12.01.2022г. 
Заповед № 88 от 04.02.2022г. 
Заповед № 89 от 04.02.2022г.
Заповед № 90 от 04.02.2022г. 
Заповед  91 от 04.02.2022г. 
Заповед  92 от 04.02.2022г.
Заповед  93 от 04.02.2022г. 
Заповед  94 от 04.02.2022г.

Заповед  105 от 09.02.2022г. 
Заповед № 106 от 09.02.2022г. 
Заповед  107 от 09.02.2022г. 
Заповед № 108 от 09.02.2022г. 
Заповед № 109 от 09.02.2022г. 
Заповед № 110 от 09.02.2022г.
Заповед № 111 от 09.02.2022г. 
Заповед № 112 от 09.02.2022г. 
Заповед № 113 от 09.02.2022г. 
Заповед № 114 от 09.02.2022г. 
Заповед № 115 от 10.02.2022г. 
Заповед № 116 от 10.02.2022г. 
Заповед № 117 от 10.02.2022г. 
Заповед № 118 от 10.02.2022г.
Заповед № 119 от 10.02.2022г.
Заповед № 120 от 10.02.2022г. 
Заповед № 121 от 10.02.2022г.
Заповед № 192 от 14.03.2022г. 
  Заповед № 262 от 06.04.2022г. 
Заповед № 263 от 06.04.2022г.
Заповед № 264 от 06.04.2022г.
Заповед № 265 от 06.04.2022г. 
Заповед № 266 от 06.04.2022г. 
Заповед № 267 от 06.04.2022г. 
Заповед № 271 от 08.04.2022г. 
Заповед № 273 от 08.04.2022г. 
Заповед № 274 от 08.04.2022г. 
Заповед № 275 от 08.04.2022г. 
Заповед № 276 от 08.04.2022г. 
Заповед № 349 от 04.05.2022г. 
Заповед № 350 от 04.05.2022г. 
Заповед № 351 от 04.05.2022г. 

Заповед № 415 от 17.05.2022г. 
Заповед № 416 от 17.05.2022г. 
Заповед № 417 от 17.05.2022г. 
Заповед № 418 от 17.05.2022г.
Заповед № 419 от 17.05.2022г. 
Заповед № 476 от 26.05.2022г. 
Заповед № 477 от 26.05.2022г. 
Заповед № 478 от 26.05.2022г. 
Заповед № 479 от 26.05.2022г. 
Заповед № 539 от 09.06.2022г.
Заповед № 540 от 09.06.2022г.
Заповед № 541 от 09.06.2022г. 
Заповед № 542 от 09.06.2022г. 
Заповед № 543 от 09.06.2022г. 


Наименование Брой тегления
Заповед № 574 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 574 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 575 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 575 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 576 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 576 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 577 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 577 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 582 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 582 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 578 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 578 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 579 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 579 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 580 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 580 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 581 от 27.06.2022 г .docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 581 от 27.06.2022 г .docx"
Заповед № 583 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 583 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 570 от 24.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 570 от 24.06.2022 г.docx"
Заповед № 585 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 585 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 584 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 584 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 587 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 587 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 586 от 27.06.2022 г.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед № 586 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 540 от 09.06.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 540 от 09.06.2022 г.docx"
Заповед № 539 от 09.06.2022 г.docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 539 от 09.06.2022 г.docx"
Заповед № 541 от 09.06.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 541 от 09.06.2022 г.docx"
Заповед № 542 от 09.06.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 542 от 09.06.2022 г.docx"
Заповед № 543 от 09.06.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 543 от 09.06.2022 г.docx"
Заповед № 479 от 26.05.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 479 от 26.05.2022 г.docx"
Заповед № 476 от 26.05.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 476 от 26.05.2022 г.docx"
Заповед № 477 от 26.05.2022 г.docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 477 от 26.05.2022 г.docx"
Заповед № 478 от 26.05.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 478 от 26.05.2022 г.docx"
З А П О В Е Д № 498 от 30.052022 г.docx 2 Изтегли документ с име "З А П О В Е Д № 498 от 30.052022 г.docx"
Заповед № 418 от 17.05.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 418 от 17.05.2022 г.docx"
Заповед № 416 от 17.05.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 416 от 17.05.2022 г.docx"
Заповед № 417 от 17.05.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 417 от 17.05.2022 г.docx"
Заповед № 415 от 17.05.2022 г.docx 12 Изтегли документ с име "Заповед № 415 от 17.05.2022 г.docx"
Заповед № 419 от 17.05.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 419 от 17.05.2022 г.docx"
Заповед № 350 от 04.05.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 350 от 04.05.2022 г..docx"
Заповед № 349 от 04.05.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 349 от 04.05.2022 г..docx"
Заповед № 351 от 04.05.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 351 от 04.05.2022 г..docx"
Заповед № 275 от 08.04.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 275 от 08.04.2022 г.docx"
Заповед № 274 от 08.04.2022.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 274 от 08.04.2022.docx"
Заповед № 273 от 08.04.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 273 от 08.04.2022 г.docx"
Заповед № 271 от 08.04.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 271 от 08.04.2022 г.docx"
Заповед № 276 от 08.04.2022 г.docx 8 Изтегли документ с име "Заповед № 276 от 08.04.2022 г.docx"
Заповед № 266 от 06.04.2022 г.docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 266 от 06.04.2022 г.docx"
Заповед № 264 от 06.04.2022 г.docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 264 от 06.04.2022 г.docx"
Заповед № 263 от 06.04.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 263 от 06.04.2022 г..docx"
Заповед № 262 от 06.04.2022 г.docx 9 Изтегли документ с име "Заповед № 262 от 06.04.2022 г.docx"
Заповед № 267 от 06.04.2022 г.docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 267 от 06.04.2022 г.docx"
Заповед № 265 от 06.04.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 265 от 06.04.2022 г.docx"
Заповед № 192 от 14.03.2022 г..docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 192 от 14.03.2022 г..docx"
Заповед № 141 от 18.02.2022 г..docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 141 от 18.02.2022 г..docx"
Заповед № 117 от 10.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 117 от 10.02.2022 г..docx"
Заповед № 118 от 10.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 118 от 10.02.2022 г..docx"
Заповед № 119 от 10.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 119 от 10.02.2022 г..docx"
Заповед № 120 от 10.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 120 от 10.02.2022 г..docx"
Заповед № 105от 09.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 105от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 106 от 09.02.2022 г..docx 12 Изтегли документ с име "Заповед № 106 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 107 от 09.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 107 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 108 от 09.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 108 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 109 от 09.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 109 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 110 от 09.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 110 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 111 от 09.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 111 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 112 от 09.02.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 112 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 113 от 09.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 113 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 114 от 09.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 114 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 115 от 10.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 115 от 10.02.2022 г..docx"
Заповед № 116 от 10.02.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 116 от 10.02.2022 г..docx"
Заповед № 121 от 10.02.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 121 от 10.02.2022 г..docx"
№ 92 от 04.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "№ 92 от 04.02.2022 г..docx"
№ 94 от 04.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "№ 94 от 04.02.2022 г..docx"
№ 93 от 04.02.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "№ 93 от 04.02.2022 г..docx"
№ 91 от 04.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "№ 91 от 04.02.2022 г..docx"
№ 90от 04.02.2022 г..docx 5 Изтегли документ с име "№ 90от 04.02.2022 г..docx"
Заповед № 88 от 04.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 88 от 04.02.2022 г..docx"
Заповед № 89 от 04.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 89 от 04.02.2022 г..docx"
Заповед № 85 от 04.02.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 85 от 04.02.2022 г..docx"
Заповед № 86 от 04.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 86 от 04.02.2022 г..docx"
Заповед № 87 от 04.02.2022 г..docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 87 от 04.02.2022 г..docx"
Заповед № 26 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 26 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 27 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 27 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 25 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 25 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 38 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 38 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 39 от 12.01.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 39 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 19 от 12.01.2022 г..docx 10 Изтегли документ с име "Заповед № 19 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 20 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 20 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 21 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 21 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 22 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 22 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 23 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 23 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 24 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 24 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 30 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 30 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 31 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 31 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 36 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 36 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 28 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 28 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 29 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 29 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 33 от 12.01.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 33 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 34 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 34 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 35 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 35 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 32 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 32 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 37 от 12.01.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 37 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 16 от 11.01.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 16 от 11.01.2022 г..docx"
№ 1535.docx 3 Изтегли документ с име "№ 1535.docx"
№ 1540.docx 11 Изтегли документ с име "№ 1540.docx"
№ 1539.docx 3 Изтегли документ с име "№ 1539.docx"
№ 1538.docx 3 Изтегли документ с име "№ 1538.docx"
№ 1537.docx 3 Изтегли документ с име "№ 1537.docx"
№ 1536.docx 3 Изтегли документ с име "№ 1536.docx"
№ 1534.docx 6 Изтегли документ с име "№ 1534.docx"
№ 1541.docx 3 Изтегли документ с име "№ 1541.docx"
№ 1542.docx 3 Изтегли документ с име "№ 1542.docx"
№ 1543.docx 4 Изтегли документ с име "№ 1543.docx"
№ 1544.docx 3 Изтегли документ с име "№ 1544.docx"
№ 1545.docx 4 Изтегли документ с име "№ 1545.docx"
Заповед № 1492 от 24.11.2021 г..docx 10 Изтегли документ с име "Заповед № 1492 от 24.11.2021 г..docx"
№ 1407 от 03.11.2021 г..docx 7 Изтегли документ с име "№ 1407 от 03.11.2021 г..docx"
№ 1405 от 03.11.2021 г..docx 8 Изтегли документ с име "№ 1405 от 03.11.2021 г..docx"
№ 1403 от 03.11.2021 г..docx 11 Изтегли документ с име "№ 1403 от 03.11.2021 г..docx"
№ 1404 от 03.11.2021 г..docx 7 Изтегли документ с име "№ 1404 от 03.11.2021 г..docx"
№ 1408 от 03.11.2021 г..docx 6 Изтегли документ с име "№ 1408 от 03.11.2021 г..docx"
№ 1406 от 03.11.2021 г..docx 6 Изтегли документ с име "№ 1406 от 03.11.2021 г..docx"
№ 1391.docx 7 Изтегли документ с име "№ 1391.docx"
№ 1388.docx 8 Изтегли документ с име "№ 1388.docx"
№ 1390.docx 7 Изтегли документ с име "№ 1390.docx"
№ 1140 от 10.09.2021 г..docx 5 Изтегли документ с име "№ 1140 от 10.09.2021 г..docx"
№ 1139 от 10.09.2021 г..docx 5 Изтегли документ с име "№ 1139 от 10.09.2021 г..docx"
№ 1141 от 10.09.2021 г..docx 5 Изтегли документ с име "№ 1141 от 10.09.2021 г..docx"
№ 1142 от 10.09.2021 г..docx 5 Изтегли документ с име "№ 1142 от 10.09.2021 г..docx"
№ 1281 от 05.10.2021 г. (1).docx 10 Изтегли документ с име "№ 1281 от 05.10.2021 г. (1).docx"
№ 1278 от 05.10.2021 г..docx 6 Изтегли документ с име "№ 1278 от 05.10.2021 г..docx"
№ 1280 от 05.10.2021 г..docx 8 Изтегли документ с име "№ 1280 от 05.10.2021 г..docx"
№ 1279 от 05.10.2021 г..docx 7 Изтегли документ с име "№ 1279 от 05.10.2021 г..docx"
№ 1275 от 05.10.2021 г..docx 13 Изтегли документ с име "№ 1275 от 05.10.2021 г..docx"
№ 1276 от 05.10.2021 г..docx 7 Изтегли документ с име "№ 1276 от 05.10.2021 г..docx"
№ 1277 от 05.10.2021 г..docx 8 Изтегли документ с име "№ 1277 от 05.10.2021 г..docx"
заповед № 1225 от 20.09.2021 г..docx 6 Изтегли документ с име "заповед № 1225 от 20.09.2021 г..docx"
№ 1041.docx 11 Изтегли документ с име "№ 1041.docx"
№ 1042.docx 8 Изтегли документ с име "№ 1042.docx"
№ 1043.docx 10 Изтегли документ с име "№ 1043.docx"
№ 1044.docx 7 Изтегли документ с име "№ 1044.docx"
№ 1045.docx 7 Изтегли документ с име "№ 1045.docx"
№ 1040.docx 9 Изтегли документ с име "№ 1040.docx"
№ 1039.docx 11 Изтегли документ с име "№ 1039.docx"
№ 1038.docx 10 Изтегли документ с име "№ 1038.docx"
№ 1037.docx 7 Изтегли документ с име "№ 1037.docx"
№ 1036.docx 9 Изтегли документ с име "№ 1036.docx"
 1. Заповеди за търгове и конкурси - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 4. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 5. Минерални води
 6. Мери, пасища и ливади
 7. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 8. Инвестиционни предложения
 9. Заседания на ОЕСУТ
 10. Свободна рубрика
 11. Концесии
 12. Свободна рубрика
 13. Туризъм
 14. Свободна подрубрика ДРУГИ
 15. Свободна рубрика
 16. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта